Skip to main content

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
w Warszawie

                                   Logo bip

 • kwiat na łące
 • kwiat na łące
 • kwiat na łące
 • kwiat na łące
 • kwiat na łące
 • kwiat na łące
 • kwiat na łące
29.11.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa warzyw i owoców do jednostek obsługiwanych przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w Warszawie na rok 2024

29.11.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa artykułów spożywczych oraz nabiału i przetworów mlecznych do jednostek obsługiwanych przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w Warszawie na rok 2024

10.07.2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Dostawę w formie najmu długoterminowego bez opcji wykupu i bez wpłaty własnej samochodu elektrycznego 5 os. na potrzeby ZPOW Nr 3

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3, ul. Łukowska 25 w Warszawie zamieszcza w załączeniu dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Dostawę w formie najmu długoterminowego bez opcji wykupu oraz bez wpłaty własnej samochodu elektrycznego 5 osobowego do przewozu osób dla potrzeb Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3, ul. Łukowska 25

Ogłoszenie nr 2023.BZP 00298601.01 z dnia 2023-07-10

Specyfikacja Warunków Zamówienia z dnia 07 lipca 2023 r.

Załącznik Nr 1 do SWZ

Załącznik Nr 2 do SWZ

Załącznik Nr 3 do SWZ

Załącznik Nr 4 do SWZ - OPZ


Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3, ul. Łukowska 25 w Warszawie zamieszcza informację o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia


 Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3, ul. Łukowska 25 w Warszawie zamieszcza informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert


Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3, ul. Łukowska 25 w Warszawie zamieszcza Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 11 sierpnia 2023

 

 

29.03.2023 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Dostawę w formie najmu długoterminowego bez opcji wykupu i bez wpłaty własnej samochodu elektrycznego 5 os. na potrzeby PR przy ul. Słowackiego 75

Placówka Rodzinna przy ul. J. Słowackiego 75 w Warszawie Wesołej za pośrednictwem Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3, ul. Łukowska 25 w Warszawie zamieszcza w załączeniu dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Dostawę w formie najmu długoterminowego bez opcji wykupu oraz bez wpłaty własnej samochodu elektrycznego 5 osobowego do przewozu osób dla potrzeb Placówki Rodzinnej przy ul. J. Słowackiego 75 w Warszawie Wesołej

Placówka Rodzinna przy ul. J. Słowackiego 75 w Warszawie Wesołej za pośrednictwem Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3, ul. Łukowska 25 w Warszawie zamieszcza w załączeniu informację o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Placówka Rodzinna przy ul. J. Słowackiego 75 w Warszawie Wesołej za pośrednictwem Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3, ul. Łukowska 25 w Warszawie zamieszcza w załączeniu informację z otwarcia ofert 

Placówka Rodzinna przy ul. J. Słowackiego 75 w Warszawie Wesołej za pośrednictwem Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3, ul. Łukowska 25 w Warszawie zamieszcza w załączeniu Informację o wyniku postępowania z dnia 09 maja 2023 r. 

07.12.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa artykułów żywnościowych do jednostek obsługiwanych przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w Warszawie na rok 2023

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-wychowawczych Nr 3 przy ul. Łukowskiej 25 w Warszawie zamieszcza w załączeniu ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa artykułów żywnościowych do jednostek obsługiwanych przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w Warszawie na rok 2023

07.11.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie podstawowym bez negocjacji na Dostawę w formie leasingu operacyjnego bez opcji wykupu oraz bez wpłaty własnej samochodu elektrycznego 8 lub 9 osobowego do przewozu osób dla potrzeb Placówki Rodzinnej

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3, ul. Łukowska 25 w Warszawie zamieszcza w załączeniu dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Dostawę w formie leasingu operacyjnego bez opcji wykupu oraz bez wpłaty własnej samochodu elektrycznego 8 lub 9 osobowego do przewozu osób dla potrzeb Placówki Rodzinnej przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

25.10.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie podstawowym bez negocjacji na Dostawę w formie leasingu operacyjnego bez opcji wykupu oraz bez wpłaty własnej samochodu elektrycznego 8 lub 9 osobowego do przewozu osób dla potrzeb Placówki Rodzinnej

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3, ul. Łukowska 25 w Warszawie zamieszcza w załączeniu dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Dostawę w formie leasingu operacyjnego bez opcji wykupu oraz bez wpłaty własnej samochodu elektrycznego 8 lub 9 osobowego do przewozu osób dla potrzeb Placówki Rodzinnej przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

03.12.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę artykułów żywnościowych do jednostek obsługiwanych przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 na rok 2022

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3, ul. Łukowska 25 w Warszawie zamieszcza poniżej ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Dostawę artykułów żywnościowych do jednostek obsługiwanych przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 na rok 2022

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 jako zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 jako zamawiający w załączeniu zamieszcza zbiorcze zestawienie ofert od 1 do 90 części.

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 zamieszcza w załączeniu Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 13 stycznia 2022 r.

13.10.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie podstawowym na Dostawę fabrycznie nowego co najmniej 7 osobowego samochodu z silnikiem hybrydowym przystosowanym do przewozu osób dla Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3, ul. Łukowska 25 w Warszawie zamieszcza w załączeniu dokumentację dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na Dostawę fabrycznie nowego co najmniej 7 osobowego samochodu z silnikiem hybrydowym przystosowanym do przewozu osób dla Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3. 

 Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 jako zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania. 

31.12.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do jednostek obsługiwanych przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 na rok 2021

 • Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 ul. Łukowska 25 w Warszawie zamieszcza w załączeniu ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych do jednostek obsługiwanych przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 na rok 2021
 • Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 ul. Łukowska 25 w Warszawie zamieszcza w załączeniu edytowalną wersję SIWZ z dnia 30 grudnia 2020 r.
 • Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 zamieszcza w załączeniu Pismo z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany SIW
 • Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 zamieszcza w załączeniu Zestawienie zbiorcze ofert wraz z informacją o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.
 • Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 zamieszcza w załączeniu Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 15 lutego 2021 r.
Nasi partnerzy