Skip to main content

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3
w Warszawie

                                   Logo bip

 • kwiat na łące
 • kwiat na łące
 • kwiat na łące
 • kwiat na łące
 • kwiat na łące
 • kwiat na łące
 • kwiat na łące
Utworzony: | Webmaster

Przedmiot działalności

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w Warszawie zapewnia wspólną obsługę administracyjną, finansową, organizacyjną i prawną następującym jednostkom organizacyjnym m. st. Warszawy:

 1. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Czwórka" z siedzibą przy ul. Łukowskiej 25 w Warszawie;
 2. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Chata" z siedzibą przy ul. Radzymińskiej 121 m 37 w Warszawie;
 3. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Przystań" z siedzibą przy ul. Grodzieńskiej 34 lok. 48 i 49 w Warszawie;
 4. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom na Jagiellońskiej" z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 47c lok. 28 w Warszawie;
 5. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Bezpieczna Wyspa" z siedzibą przy ul. Prałatowskiej 2 m 3 i 52 w Warszawie
 6. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Bezpieczny Dom" z siedzibą przy ul. Oszmiańskiej 10 m 13 i 18 w Warszawie;
 7. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Chełmżyńskiej" z siedzibą przy ul. Chełmżyńskiej 27/35 m 34 w Warszawie;
 8. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Zielona Sąsiedzka" z siedzibą przy ul. Sąsiedzkiej 11 D w Warszawie;
 9. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Zakątek" z siedzibą przy ul. 11 Listopada 15B w Warszawie;
 10. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Stalówka" z siedzibą przy ul. Stalowej 29 lok 13 w Warszawie;
 11. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Cichy Port" z siedzibą przy ul. Łomżyńskiej 20 m 47 w Warszawie
 12.  Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Cichy Kąt" z siedzibą przy ul. Kontuszowej 18 w Warszawie
 13. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Wiśniowa" z siedzibą przy ul. Wiśniowej 48 lok 19 w Warszawie
 14. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Mickiewicza" z siedzibą przy ul. Mickiewicza 65 m 3 i 4 w Warszawie
 15. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Nowa Łomżyńska" z siedzibą przy ul. Łomżyńskiej 26 m 14 w Warszawie
 16. Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Oboźna" z siedzibą przy ul. Oboźnej 11 m 23 w Warszawie
 17.  Placówce Rodzinnej przy ul. Warzelniczej 23 b w Warszawie
  Uchwała Rady m. st. Warszawy NR XXVII/789/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany statutu Placówki Rodzinnej przy ul. Warzelniczej 23 B w Warszawie
 18. Placówce Rodzinnej przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m 53 w Warszawie
  Uchwała Rady m. st. Warszawy NR XXVII/788/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany statutu Placówki Rodzinnej przy ul. Ząbkowskiej 23/25 m 53 w Warszawie
 19. Placówce Rodzinnej przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie
  Uchwała Rady m. st. Warszawy NR XXVII/787/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany statutu Placówki Rodzinnej przy ul. Juliusza Słowackiego 75 w Warszawie

Do zadań Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 należy w szczególności:
- Opracowywanie projektów planów finansowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, które obsługuje Zespół oraz ich zmian
- Prowadzenie rachunkowości Zespołu i placówek
- Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych Zespołu i placówek
- Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Zespołu i placówek
- Dbałość o stan techniczny, wyposażenie, racjonalne gospodarowanie mieniem przekazywanym placówkom
- Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Zespołu i placówek
- Koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych
- Dokonywanie zakupów towarów i usług koniecznych do funkcjonowania Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 i placówek opiekuńczo-wychowawczych obsługiwanych przez Zespół.

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 realizując swoje zadania współdziała z organami administracji samorządowej, administracji rządowej oraz organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i osobami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Celem powołania Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 jest usprawnienie funkcjonowania jednostek obsługiwanych.

Nasi partnerzy